Cookie-kat használunk weboldalunkon. Böngészéssel Ön automatikusan elfogadja a cookie-k használatát.
Cookie-k engedélyezése Cookie-k kikapcsolása
Cookie Irányelvek
Kapcsolja be a cookie-kat a jobb élmény elérése érdekében Cookie-k engedélyezése Cookie Irányelvek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az internethasználattal járó különféle eshetőségek és kockázatok miatt összeállítottuk a felhasználási feltételek jelen gyűjteményét (a továbbiakban „Feltételek”) a célból, hogy védjük a honlapunkat felkereső látogatókat, illetve saját magunkat. Honlapunk látogatásával Ön kijelenti, hogy tudomásul vette a Feltételeket.

1. ÁLTALÁNOS MEGKÖTÉSEK A FELHASZNÁLÁST ILLETŐEN

Ön ezennel tudomásul veszi, hogy:

 1. nem teheti közzé a Vállalat Honlapjának semmilyen részét vagy részeit semminemű médiumban, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;
 2. nem férhet hozzá a Vállalat Honlapján közzétett bármilyen tartalomhoz semmiféle egyéb technológia vagy eszköz segítsége révén, mint amelyeket a Honlap maga, illetve mi biztosítottunk, kifejezetten erre a célra;
 3. nem módosíthatja a Honlap részeit, illetve bármilyen ott közzétett tartalmat;
 4. nem kerülheti meg, tilthatja le, vagy gátolhatja más módon a Honlap bármilyen, biztonsággal kapcsolatos, illetve azon tulajdonságait, amelyek (I) megakadályozzák vagy korlátozzák a bárminemű tartalom másolását, vagy (II) különféle korlátozásokat érvényesítenek a Honlap használatát, illetve a Honlapon elhelyezett tartalom hozzáférhetőségét illetően, továbbá kísérletet sem tehet mindezen tevékenységekre;
 5. nem használhatja Honlapunkat üzleti és reklámcélokra;
 6. nem tölthet le (sem folyamatos, sem szakaszos jelleggel), nem másolhat, nem tárolhat, és nem tehet ismételten hozzáférhetővé semmiféle, a Honlapunkon elhelyezett tartalmat;

 

2. SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

 1. Egyéb tájékoztatás hiányában a Honlapunkon található összes információ tulajdonosa vagy jogosult felhasználója a vállalatunk. Ilyen információ a teljesség igénye nélkül minden szöveg, írás, kép, grafika, képi ábrázolás, fénykép, hang- és videofájl és egyéb interaktív tartalom (a továbbiakban „Tartalom). Minden Tartalom a saját tulajdonunk, vagy rendelkezünk a felhasználásához szükséges engedélyekkel; valamint általunk vagy a jogtulajdonosok által bejegyzett szerzői jogi védelem, védjegyoltalom vagy a szellemi alkotások jogának védelme alatt áll. A Honlapunkon található bármilyen, harmadik félhez tartozó védjegy joga annak tulajdonosát illeti meg.
 2. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a Tartalmat letölteni, másolni, reprodukálni, terjeszteni, továbbadni, sugározni, nyilvánosan bemutatni, eladni, licencelni, elcserélni, újrafelhasználni, kisajátítani, illetve kereskedelmi célra vagy előnyszerzés céljára és hasonlókra felhasználni. Fenntartjuk továbbá a Tartalomra vonatkozó mindazon egyéb jogokat is, amelyeket itt nem soroltunk fel tételesen.
 3. Szerzői jogaink, illetve a szellemi alkotások jogának (beleértve ebbe a harmadik fél által birtokolt jogokat is) bárminemű megsértése esetén polgári peres vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhetünk Ön ellen.

 

3. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 1. A lehető legfrissebb, legpontosabb és legegyértelműbben megfogalmazott információkat tesszük elérhetővé az Ön számára. Az információk között azonban előfordulhatnak véletlenszerű tévedések.
  Semmi esetre sem vállalunk felelősséget nyomdai hibákért, valamint a Honlap által tartalmazott információ pontosságáért és időszerűségéért.
 2. A Honlapon közzétett információk és adatok időről időre megváltozhatnak, anélkül, hogy ezt külön bejelentenénk. A Honlapon elérhetővé tett szolgáltatások, információk és adatok az ott található formájukban érvényesek, bárminemű garanciavállalás nélkül.
 3. Amennyiben a Honlapon harmadik fél honlapjára irányító hivatkozások vagy mutatók vannak elhelyezve, semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget sem vállalunk semmilyen információért, hírközlésért, illetve egyéb más anyagért, amely a hivatkozott oldalon, illetőleg a hivatkozott oldal által tartalmazott hivatkozásokon található.
  Kijelentjük továbbá, hogy a Honlapon harmadik fél által elhelyezett hivatkozásokon található tartalmakkal és/vagy véleményekkel nem feltétlenül értünk egyet.
 4. Honlapunk használatával Ön elfogadja mindazon kockázatokat, amelyek e Honlap használatával együtt járnak, beleértve azt is, hogy számítógépe, szoftverei vagy adatai károsodhatnak valamilyen vírus, szoftver vagy egyéb állomány miatt, amelyek Honlapunkon át Önhöz kerülhetnek, vagy a hozzáférés során aktiválódhatnak.
 5. A Vállalat semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Vállalat Honlapjának bárminemű törvénytelen használatáért, és semmilyen esetben sem vállal felelősséget a harmadik fél jogait ért bármiféle sérelmekért.
 6. A szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károktól eltekintve, a Vállalat nem vonható felelősségre semmiféle közvetlen vagy közvetett, rendkívüli vagy véletlenszerű károkozásért vagy az ezekből eredő károkért, mint például profitvesztés, üzleti folyamatok megszakadása, szoftveres vagy elektronikus adatok megsértése, amelyek közvetlenül a Vállalat Honlapjának használatából vagy azzal kapcsolatosan következnek.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK

A személyes és a Vállalattal kapcsolatos adatok védelmét illetően a Vállalat ADATVÉDELMI IRÁNYELVÉT kell alkalmazni!

 

5. EGYEBEK

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy jelen Feltételeket bármikor módosítsa.

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2011