Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Du godkänner härmed att vi använder cookies. Tillåt cookies Stäng av cookies Vår policy om cookies
Godkänn cookies för en bättre upplevelse av hemsidan. Tillåt cookies Vår policy om cookies
Nyheter - om våra produkter, service och företag

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az internethasználattal járó különféle eshetőségek és kockázatok miatt összeállítottuk a felhasználási feltételek jelen gyűjteményét (a továbbiakban „Feltételek”) a célból, hogy védjük a honlapunkat felkereső látogatókat, illetve saját magunkat. Honlapunk látogatásával Ön kijelenti, hogy tudomásul vette a Feltételeket.

1. ÁLTALÁNOS MEGKÖTÉSEK A FELHASZNÁLÁST ILLETŐEN

Ön ezennel tudomásul veszi, hogy:

  1. nem teheti közzé a Vállalat Honlapjának semmilyen részét vagy részeit semminemű médiumban, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;
  2. nem férhet hozzá a Vállalat Honlapján közzétett bármilyen tartalomhoz semmiféle egyéb technológia vagy eszköz segítsége révén, mint amelyeket a Honlap maga, illetve mi biztosítottunk, kifejezetten erre a célra;
  3. nem módosíthatja a Honlap részeit, illetve bármilyen ott közzétett tartalmat;
  4. nem kerülheti meg, tilthatja le, vagy gátolhatja más módon a Honlap bármilyen, biztonsággal kapcsolatos, illetve azon tulajdonságait, amelyek (I) megakadályozzák vagy korlátozzák a bárminemű tartalom másolását, vagy (II) különféle korlátozásokat érvényesítenek a Honlap használatát, illetve a Honlapon elhelyezett tartalom hozzáférhetőségét illetően, továbbá kísérletet sem tehet mindezen tevékenységekre;
  5. nem használhatja Honlapunkat üzleti és reklámcélokra;
  6. nem tölthet le (sem folyamatos, sem szakaszos jelleggel), nem másolhat, nem tárolhat, és nem tehet ismételten hozzáférhetővé semmiféle, a Honlapunkon elhelyezett tartalmat;

 

2. SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

  1. Egyéb tájékoztatás hiányában a Honlapunkon található összes információ tulajdonosa vagy jogosult felhasználója a vállalatunk. Ilyen információ a teljesség igénye nélkül minden szöveg, írás, kép, grafika, képi ábrázolás, fénykép, hang- és videofájl és egyéb interaktív tartalom (a továbbiakban „Tartalom). Minden Tartalom a saját tulajdonunk, vagy rendelkezünk a felhasználásához szükséges engedélyekkel; valamint általunk vagy a jogtulajdonosok által bejegyzett szerzői jogi védelem, védjegyoltalom vagy a szellemi alkotások jogának védelme alatt áll. A Honlapunkon található bármilyen, harmadik félhez tartozó védjegy joga annak tulajdonosát illeti meg.
  2. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a Tartalmat letölteni, másolni, reprodukálni, terjeszteni, továbbadni, sugározni, nyilvánosan bemutatni, eladni, licencelni, elcserélni, újrafelhasználni, kisajátítani, illetve kereskedelmi célra vagy előnyszerzés céljára és hasonlókra felhasználni. Fenntartjuk továbbá a Tartalomra vonatkozó mindazon egyéb jogokat is, amelyeket itt nem soroltunk fel tételesen.
  3. Szerzői jogaink, illetve a szellemi alkotások jogának (beleértve ebbe a harmadik fél által birtokolt jogokat is) bárminemű megsértése esetén polgári peres vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhetünk Ön ellen.

 

3. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

  1. A lehető legfrissebb, legpontosabb és legegyértelműbben megfogalmazott információkat tesszük elérhetővé az Ön számára. Az információk között azonban előfordulhatnak véletlenszerű tévedések.
    Semmi esetre sem vállalunk felelősséget nyomdai hibákért, valamint a Honlap által tartalmazott információ pontosságáért és időszerűségéért.
  2. A Honlapon közzétett információk és adatok időről időre megváltozhatnak, anélkül, hogy ezt külön bejelentenénk. A Honlapon elérhetővé tett szolgáltatások, információk és adatok az ott található formájukban érvényesek, bárminemű garanciavállalás nélkül.
  3. Amennyiben a Honlapon harmadik fél honlapjára irányító hivatkozások vagy mutatók vannak elhelyezve, semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget sem vállalunk semmilyen információért, hírközlésért, illetve egyéb más anyagért, amely a hivatkozott oldalon, illetőleg a hivatkozott oldal által tartalmazott hivatkozásokon található.
    Kijelentjük továbbá, hogy a Honlapon harmadik fél által elhelyezett hivatkozásokon található tartalmakkal és/vagy véleményekkel nem feltétlenül értünk egyet.
  4. Honlapunk használatával Ön elfogadja mindazon kockázatokat, amelyek e Honlap használatával együtt járnak, beleértve azt is, hogy számítógépe, szoftverei vagy adatai károsodhatnak valamilyen vírus, szoftver vagy egyéb állomány miatt, amelyek Honlapunkon át Önhöz kerülhetnek, vagy a hozzáférés során aktiválódhatnak.
  5. A Vállalat semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Vállalat Honlapjának bárminemű törvénytelen használatáért, és semmilyen esetben sem vállal felelősséget a harmadik fél jogait ért bármiféle sérelmekért.
  6. A szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károktól eltekintve, a Vállalat nem vonható felelősségre semmiféle közvetlen vagy közvetett, rendkívüli vagy véletlenszerű károkozásért vagy az ezekből eredő károkért, mint például profitvesztés, üzleti folyamatok megszakadása, szoftveres vagy elektronikus adatok megsértése, amelyek közvetlenül a Vállalat Honlapjának használatából vagy azzal kapcsolatosan következnek.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK

A személyes és a Vállalattal kapcsolatos adatok védelmét illetően a Vállalat ADATVÉDELMI IRÁNYELVÉT kell alkalmazni!

 

5. EGYEBEK

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy jelen Feltételeket bármikor módosítsa.

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2011